Elstambyte

Elstambyte i Stockholm

Ett elstambyte, också kallat elrenovering, innebär att man byter ut och uppdaterar all elektricitet i en fastighet. Detta göra man dels för att höja brandsäkerheten enligt gällande lagar, men även för att effektivisera energiförbrukningen och på så vis minska sin elkostnad.

Det är med andra ord en process om inte bara är oerhört viktigt i säkerhetssyfte utan även en potentiell investering för fastighetsägare.

Vad är ett elstambyte?

I likhet med ett traditionellt stambyte där alla rören i en fastighet byts ut, innefattar ett elstambyte en renovering och uppdatering av hela elsystemet. Bland annat byter man ut följande komponenter:

  • Elcentralen – “proppskåpet” där säkringarna sitter och sladdar förgrenas till resten av fastigheten.
  • Huvudledning – kallades tidigare för stigare och är den viktigaste kabeln i elsystemet.
  • Elmätare – sitter oftast kopplad till elcentralen och behöver uppdateras med jämna mellanrum.
  • Elkablar – alla sladdar måste vara i bra skick och idag föredras 3-FAS sladdar för sin höga säkerhet.
  • Strömuttag – vägguttag byts ut och uppdateras efter behov.

Under processen ser man till att all el är jordad då det fortfarande är vanligt att elen i äldre byggnader är ojordad. Det finns nämligen lagar om att jordad och ojordad el inte får användas i samma utrymme.

Elektrikerna kontrollerar också att alla vägguttag är säkra, exempelvis att uttag i våtrum sitter placerade korrekt och är skyddsjordade. På senaste har det blivit vanligare att man installerar blåsfiber vid elstambyten i Stockholm för att ytterligare höja brandsäkerheten.

Som kund får du lov att komma med önskemål om du till exempel vill flytta ett vägguttag eller ta bort ett uttag som aldrig används.

När behöver man genomföra ett elstambyte?

Elsystemet måste bytas efter behov då ett slitet och ineffektivt system kan leda till enorma konsekvenser. Generellt sett ska man genomföra elstambyte var 50:e år; men gärna oftare än så eftersom ett slitet och ineffektivt elsystem kan resultera i enorma konsekvenser.

Med det sagt bör man som fastighetsägare alltid ha koll på sitt elsystem och gärna felsöka fastigheten med jämna mellanrum. På så viss kan man försäkra sig om att ett stambyte genomförs innan det är för sent.

Vems ansvar är det?

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att felsöka sitt elsystem och beställa elstambyte, elrenovering eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa och effektivisera sin energiförbrukning.

Observera att stambyten av el endast får genomföras av behöriga elektriker!

Fördelar med ett elstambyte

Den självklara fördelen med att utföra ett stambyte på sin fastighet är så klart att man får ett brandsäkert elsystem men också att man kan effektivisera sin elförbrukning och på så sätt lätta på sina utgifter.

Vidare kan ett professionellt utfört elstambyte markant öka värdet på en fastighet. Därför bör du alltid överväga att genomföra ett komplett stambyte av el innan du säljer din bostad.

Få hjälp med elstambyten i Stockholm

Är du i behov av ett stambyte eller vill genomföra en felsökning på ditt elsystem efter brister? Då hjälper vi dig gärna. Vi erbjuder kostnadsfri offert och professionell rådgivning utifrån din unika situation.

Vårt team av elektriker har stor erfarenhet från branschen och kan hjälpa dig med allt från rådgivning till elstambyte. Vi kan dessutom hjälpa dig oavsett storlek på din fastighet och arbetar med allt från villor, lägenheter och bostadsrättsföreningar till hotell och restauranger.

Använd uppgifterna på startsidan för att kontakta oss eller börja med att läsa mer om elrenoveringar här.