Elrenovering

Elrenovering Stockholm

En vanlig orsak till brand i hemmet har ofta att göra med dåliga och gamla elsystem. Det blir ofta dammigt och farligt med tiden och vi brukar säga att i gamla hus så är det alltid en investering för fastigheten som för säkerheten att byta ut elsystemet. En elrenovering är ingenting som en lekman eller privatperson kan ge sig på ensam, det krävs en yrkesman med elkunskaper och certifikat. Både kunskapsmässigt och enligt svensk lag.

Äger du en fastighet eller villa som du vet att elsystemet inte blivit bytt på de senaste 50 åren? Då kan det vara smart att ta dit en elektriker för att kika på elsystemet. En elrenovering är något som definitivt bör vara dags för att utföra. Standarden för elen och hur den är uppbyggd är ljusår fram i tiden i förhållande till hur den var för 50+ år sedan. En elrenovering är ett relativt stort projekt och kostar därför en slant men är garanterat värt investerade pengarna om man ser till de risker som det faktiskt drar med sig att ha ett gammalt elsystem.

Elen är viktigare än vad man tror i hemmet

Vi lever idag ett digitaliserat liv där vi är oerhört beroende av att elen funkar som den ska i hemmet. Förr använde vi oss av levande ljus, fotogenlampor och brasor för att få värme och lyse. Idag behöver du el för att koka en kopp kaffe eller kunna ladda din mobiltelefon som används dagligen. Med andra ord är vi oerhört beroende av att elen fungerar som den ska.

Om du har tagit över ett gammalt hus så finns det stor anledning att se över det befintliga elsystemet som finns i fastigheten. Det skulle garanterat vara värt att ta dit en elektriker som får utföra el-tester och kontroller för att se över det kompletta elsystemet.

Vad består ett elsystem av?

Ett elsystem är indelat i olika delar. Du har en elcentral, elmätartavla, elledningar och dina strömuttag mm. Med tanke på att elen är något som används dagligen så slits det även dagligen. När de är över 50 år gamla så är det i allra högsta grad tid att byta ut dem. Detta är som ovan nämnt ingenting som du får göra själv, det måste utföras enligt lag av en auktoriserad elektriker.

Vad består en elrenovering av?

Det som vi ofta utför vid en komplett elrenovering kan vara delar som:

  • Byte av elcentral
  • Byte av ledningar
  • Byte av väguttag och strömbrytare

Börja med en felsökning av elnätet

Vi brukar alltid rekommendera att utföra en felsökning åtminstone av elnätet, där vi kommer ut och gör ett el-test. När vi utför detta så presenterar vi alla fel och eventuella brister i systemet och du tar själv därefter beslut om hur du önskar göra ifall du ska gå vidare.

Vi brukar se att beslutet brukar bli relativt självklart och komma ganska snabbt, vilket brukar vara att utföra en elrenovering av det som behövs åtfärdas.

Elrenovering i hela Stockholm

Vi på V/H Elteknik utför komplett elrenovering och arbetar över hela Stockholm. Vi finns där och hjälper till med en inledande felsökning av el-nätet för att se vad/om något behövs åtgärdas. Vi har certifierade elektriker som givetvis har alla behörighet som krävs för att utföra denna typ av arbete.

Läs mer om felsökning el här.